Blog

Online – COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığına Bakış

“COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığına Bakış” isimli online video konferansımız 26-27 Aralık 2020 tarihinde yayına girecektir.

Katılım adresi: www.uremesagligi2020.org

Değerli Üreme Sağlığı Çalışanları
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başladığı kabul edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi hem günlük hayatı kesintiye uğratmış, hem de sağlık hizmetlerini tamamen COVID-19 ile bağlantılı hizmetlere yöneltmiştir. Tüm ülkeler sahip oldukları sağlık hizmet kapasitesini bu hastalıkla mücadeleye yoğunlaştırmıştır. COVID-19 bulaşlı hastaların tedavisi, temaslı kişilerin tesbit edilmesi ve gerekli tanı testlerinin yapılması sağlık sisteminin öncelikli ve kimi zaman da tek görevi haline gelmiştir. Rutin muayeneler ve ayaktan tedavi edilebilecek durumlar, acil olmayan başvurular, kişilerin enfeksiyon korkusu ve sağlık kuruluşlarının hizmet önceliklerinin değişmesiyle ötelenmiştir. Buna karşın doğum, düşük, gebelik komplikasyonları, gebelik izlemi, kontrasepsiyon gereksinimi gibi üreme sağlığı ile ilgili durumların ertelenmesi mümkün değildir.

Üreme sağlığı ve cinsel sağlık (ÜSCS) en temel insan haklarından biridir. Üreme çağındaki kadın nüfusu yirmi milyonu geçen ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon iki yüz bin doğum gerçekleşmekte, son TNSA-2018 ‘e göre de her 100 kadından 12’sinin kontraseptif ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu nedenlerle kaliteli üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmeti sunma çabasına yoğunlaşmış olan sağlık sistemi pandemi sürecinde oldukça zorlanmıştır. Pandemi süreci, ÜSCS hizmet sunumundaki bu sorunların yanısıra, bu hizmetlerin geleceğe taşınmasında
temel rolü olan tıp, hemşirelik, tıpta uzmanlık eğitimlerinin de aksamasına yol açmıştır. Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği olarak bilgilerin tazelenmesi, yeniliklerin gündeme gelmesi amacıyla çevrim-içi bir sempozyum yapmayı hedefedik. Amacımız, üreme sağlığı hizmeti sunan tüm paydaşlarımızın bu eğitimden faydalanmasıdır.

Verimli bir toplantı olması dileğiyle tüm üreme sağlığı gönüllülerinin değerli katılımlarını bekliyoruz.

Prof. Dr. Berna Dilbaz
Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği Başkanı
Sempozyum Başkanı

ureme_sagligi_duyuru