DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Prof.Dr. Berna DİLBAZ - Dernek Başkanı

Derneğimize hoşgeldiniz.

Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği olarak bütüncül bir yaklaşımla her yaşta kadınların sağlığının geliştirilmesi, kadın sağlığı, üreme sağlığı, üreme ve sağlığa erişim hakkı konusunda en yüksek uluslararası ve ulusal standartların bilinirliğinin sağlanması ve bunların ülkemizde uygulanabilmesi için başta eğitim olmak üzere farkındalık, savunuculuk ve bilinçlendirme konusunda faaliyetler yürütmeyi amaçlıyoruz.

Üreme Sağlığı kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “sadece bir hastalık veya sakatlık olmama durumu değil üreme sistemi, bu sistemin fonksiyonları ve işlevselliği ile ilintili olarak  fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olmasıdır. Üreme sağlığı kişilerin tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşamı olması ve üreme kapasitesine sahip olması ve bunu ne zaman, hangi sıklıkla kullanacaklarına özgür olarak karar vermelerini kapsar” şeklinde tanımlanmıştır.

Dünyamızda yaklaşık 7.7 milyar insan mevcuttur. Dünya nüfusunun yaklaşık %49.6’sı kadındır. Dünyada yaklaşık günde 420,698, saatte 17,529.07 canlı doğum gerçekleşmektedir. Yaklaşık 2 milyar 15 yaş altı gencin 937 bini kız, 1 milyar altı yüz bini ise erkektir. Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam süresi uzamaktadır, bununla birlikte 64 yaş üzeri kadın popülasyonu 315 milyon civarındadır. Dünyamız şu ana kadar mevcut en yüksek popülasyona ve en yüksek genç popülasyona ulaşmış durumdadır. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artışı ve bu nüfus ile ilgili sağlık ve bakım problemleri de ön plana çıkmaktadır. Türkiye dünyanın 17. Kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %1.09’u Türkiye’de yaşamaktadır.

Kadın ve çocuk sağlığı ülkelerin gelişmişlik durumları ve sağlık hizmetlerinin kapsam ve kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır. Anne sağlığı için geliştirilen programlar sayesinde anne ölümlerinde belirgin azalmalar gerçekleşmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve güvenli olmayan koşullarda gerçekleşen düşük ve doğumların önlenmesi de pek çok ülkenin sağlık politikalarının temelini oluşturmaktadır. Kadın kanserlerinin erken tanısı için geliştirilen tarama yöntemleri de gelişmiş ülkelerde kadın sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.  Kadın sağlığını cinsiyet eşitliği, eğitim, çalışma durumu, ekonomik kaynaklar, çalışma alanı gibi birçok faktör yaşamı boyunca etkilemektedir. Sağlıklı bir gebelik, uygun koşullarda doğum hem anne, hem de yeni doğan ve çocuk sağlığını olumlu bir şekilde etkilemekte, bebek ve çocuk mortalite ve morbiditesini azaltmaktadır. Ayrıca kadınlar birçok kültür ve ülkede çocukların ve yaşlıların bakımından öncelikli olarak sorumludur. Bu nedenle kadının sağlıklı olması hem kendinden önceki hem kendinden sonraki kuşakların da sağlığını etkilemektedir. İç ve dış göçler, bölgesel sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklar, savaşlar ve doğal afetler de kadın ve çocukların tüm sağlık parametrelerini çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. Pek çok bölgede kıtlık, kadın sünneti, çocuk gelinler, kadına şiddet gibi sosyal problemler de kadın ve çocuk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Dernek olarak adolesan, üreme çağı ve üreme çağı sonrası kadın sağlığı ile ilgili gelişmeleri, yeni bilgileri izlemek, bunların hayata geçirilebilmesi için değişik platformlarda eğitimler oluşturmak ve bütüncül bir yaklaşım sağlayabilmek için kadın sağlığı ile ilgili konularda bize eşlik eden diğer branşlar ile ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu konuda siz üreme sağlığı konusunda emek veren tüm paydaşlarımızla birlikte yola çıkmaya hazırız.

KURUCU ÜYELERİMİZ

06.05.2000 09.06.2001 G.K SEÇİM 20.08.2002 28.06.2003
Başkan :Haldun Güner

2. Başkan Sinan Özalp

Sekreter:M.Bülent Tıraş

Hakan Yaralı

Sayman:Hakan Şatıroğlu

Akgün Yıldız

Cemal Posacı

BAŞKAN:HALDUN GÜNER

2.BAŞKAN SİNAN ÖZALP

Genel Sekreter:HAKAN YARALI

SAYMAN :HAKAN ŞATIROĞLU

BÜLENT TIRAŞ

AKGÜN YILDIZ

CEMAL POSACI

 

Başkan Haldun Güner

2. başkan : Sinan Özalp

Sekreter:Bülent TIRAŞ

Sayman:Hakan Yaralı

Hakan Şatıroğlu

Akgün Yıldız

Cemal Posacı

Başkan .Haldun Güner

2. Başkan Bülent TIRAŞ

SEKRETER:ANIL ONAN

SAYMAN :ÜBEYİT AKÇİN

 

10.07.2005 08.07.2007 05.07.2009 03.07.2011
Başkan :Haldun Güner

2. Başkan :Bülent TIRAŞ

Genel Sekreter:Berna DİLBAZ

Sayman:Anıl Onan

Sinan Özalp

Aydan Biri

Yasemin Yakut

Başkan :Haldun Güner

2. Başkan :Bülent Tıraş

Sekreter : Berna Dilbaz

Sayman :ANIL Onan

Mesut Öktem

Çağatay Taşkıran

 

Haldun Güner (başkan)

Bülent Tıraş (2. Başkan )

Berna Dilbaz(Genel Sekreter)

Sayman Mesut Öktem

Aydan Biri

Sinan Özalp

Zeynep VURAL

 

Başkan :Haldun Güner

2. Başkan :Bülent Tıraş

Sekreter:Berna Dilbaz

Sayman :Mesut Öktem

Aydan Biri

Fatih Şendağ

Gülşen Vural

 

30.06.2013 20.06.2015 10.06.2017  
Başkan :Haldun Güner

2. Başkan :Anıl Onan

Sekreter:Mesut Öktem

Sayman :İsmail Güler

Berna Dilbaz

Funda Cevher

Sinan Özalp

Başkan :Hakdun Güner

2.Başkan :Sinan Özalp

Sekreter :Berna Dilbaz

Sayman :İsmail Güler

Anıl Onan

Mertihan Kurtoğlu

Mesut Öktem

Berna Dilbaz

Haldun Güner

Onur Karabacak

İsmail Güler

Nuray Bozkurt

Anıl Onan

Ercan Yılmaz