Prof.Dr. Nuray BOZKURT

Prof.Dr. Nuray BOZKURT

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğum Tarihi:  01 Ocak 1975

Öğrenim Durumu: YÜKSEK ÖĞRETİM

Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Sağlık Bilimler/Tıp Ankara Üniversitesi 1997
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Doçent

Profesör

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

1997-2002

2007

2013

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu ve embriyo transferini takiben luteal destek için Crinone ve 17-hidroksiprogesteron kaproatın karşılaştırılması.

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr.Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1997-2002
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ÜYTE Merkezi İnfertilite ve Reproduktif Endokrinoloji Ünitesi (bu ünitede “ÜYTE klinisyen sertifikası” almak üzere çalışmıştır) Mart 2002- Eylül 2002
Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Görevlisi

Doçent

Ünite Sorumlusu

 

 

Profesör

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (Tüp Bebek Ünitesi)

 

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

2003- 2007

 

 

2007- 2013

2013-2017

 

 

2013-

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

TSRM

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yurtdışı Deneyimi:

Ocak- Şubat 2007

Visiting Fellow

Reproductive Medicine and Gynaecology

University Medical Centre of Utrecht, The Netherlands

 

İnfertilite Deneyimi:

Tıpta Uzmanlık Tezimin konusu İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu ve Embryo Transeferini Takiben Luteal Destek için Crinone ve 17-Hidroksiprogesteron Kaproatın Karşılaştırılması olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ÜYTE Eğitim Merkezinde çalışarak ÜYTE Klinik Eğitimi Sertifikası aldım.

2004 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ÜYTE merkezinde görev yapmaktayım.

2007 yılında Utrecth Medical Centre ‘da iki ay visiting fellow olarak çalıştım.

2012 yılında Gazi Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezinde Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Kursunu tamamlamak üzere çalıştım ve sertifika aldım

2012 yılında Gazi Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezinde 2 aylık ICSI eğitimine katıldım ve sınavlarını başarıyla tamamladım.

2012 Yılında anabilim dalımızda kurulan Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

ÜYTE yönetmeliği 5. Maddesi uyarınca oluşturulan Ankara İli Alt Bilim Komisyonu Üyesi olarak çalıştım.

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği gereği bakanlık makamının 16.11.2011 tarih ve 33791 sayılı oluru ile oluşturulan ÜYTE yöntemleri Bilim Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yaptım yine 12.12.2012 tarih ve 33791 sayılı oluru ile oluşturulan ÜYTE Yöntemleri Bilim komisyonunda çalışmak üzere bir yıl süre ile görevlendirildim. 2013 yılında da ÜYTE Yöntemleri Bilim komisyonunda çalıştım. 2014 yılında tekrar ÜYTE Yöntemleri Bilim komisyonuna seçildim hala bu komisyonda görev yapmaktayım.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkez sorumluluğunu 2013-2017 yılları arasında yürüttüm.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezinde IVF klinisyen sertifikası için eğitim alan kadın doğum uzmanlarının eğitimine katkıda bulundum. ÜYTE Eğitim Merkezlerinde ÜYTE Eğitimi alan kursiyerlerin sınav değerlendirilmesinde görev alan kurulda yer almaktayım.

Reproduktif Endokrinoloji İnfertilite ve Aile Planlaması konusunda yurtiçi, yurtdışı yayınlarım, bildirilerim ve oral prezentasyonlarım, konferans konuşmalarım, seminerlerim ve oturum başkanlıklarım, kitap bölümlerim ve çevirilerim mevcuttur.

2012 yılında Dr Funda Yıldız’ın infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin (Açıklanamayan İnfertil Hastalarda İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Öncesi Pertubasyonun Gebelik Oranları Üzerine Etkisi) sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.

2013 yılında Dr Pınar Telli’nin infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin Otuzbeş Yaş Üstü, İlk Siklus IVF Siklus IVF Denemesinde, FSH Değeri <10 IU/L Olan Hastalarda Kulanılan Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.

2014 yılında Dr Duygu Altan’ın infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin (Embriyo Seçiminde Erken Klivaj Bir Faktör müdür ve Embryo Viabilitesini Belirleyebilir mi?) sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.

2016 yılında Dr Aynure Hemidova’nın infertilite ile ilgili tamamladığı uzmanlık tezinin (Donma Çözme Embriyo Sikluslarında Luteal Faz Desteği Olarak Tek ve Çift Kullanım %8 Crinone JEL’İN Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması)  sorumlu öğretim üyeliğini yürüttüm.

 

Endoskopik Cerrahi Konusunda Deneyimi

Jinekolojik cerrahide ileri düzey laparoskopi deneyimim mevcuttur. Robotik cerrahi sertifikamı Fransa’da bulunan (Strazburg) IRCAD Robotik cerrahi eğitim merkezinde aldım. Temel anatomi ve laparaskopik anotomi konusunda Graz Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Kadavra Merkezi’nde çalışmalar yaptım. Teorik ve pratik kadavra kursları düzenledim. Jinekolojik Endoskopi Derneği ve Üreme Tıbbı  Cerrahisi Derneği üyesiyim. Çok sayıda jinekolojik laparoskopik, histeroskopik ve robotik operasyonlar yaptım. Bu konularda ulusal ve uluslarası konferanslarda davetli konuşmacı olarak çok sayıda sunumlar yaptım. Ulusal ve uluslar arası bildirilerim ve yayınımlarım mevcuttur.

 

İlgi Alanları

 Üreme Sağlığı- İnfertilite- Riskli Gebelikler

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Aşılama ve Tüp Bebek Tedavileri

İleri Düzey Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi

Robotik Cerrahi

Myom ve kist Operasyonları

İdrar Kaçırma ve rahim sarkması operasyonları

Gebelik Takibi

Menopoz

Aile Planlaması

Jinekolojik problemler