Prof.Dr. Berna DİLBAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Halen TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Sağlık Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 27.07.2017 tarihine kadar Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmış, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, 4. Sınıf eğitim koordinatörü ve Eğitim Komisyonu ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu üyesi olarak görev almıştır.

 

I- Bireysel Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 29.09.1958

Mesleği: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,

Ünvanı: Profesör Doktor

Yabancı Dil: İngilizce (çok iyi), Fransızca (orta)

Sosyal Durum: Evli, iki çocuk annesi

 

II- Eğitim Durumu

İlk, Orta ve Lise Eğitimi: TED Ankara Koleji (1965-1975)

Mezun Olduğu Fakülte: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1975-1981)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: TC Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi (1982-1986)

III- Mesleki Deneyimi

1986-1988
 • Uzmanlık, Haymana Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)
1988-1989
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi-İnfertilite Kliniği
1989-1990
 • Fellow (İngiliz Hükümeti British Council Harris Birthright Bursu ile ) Laser Cerrahisi ve Endoskopik Cerrahi eğitimi St.Lukes Hospital, Guilford , İngiltere
1990-1992
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-SSK Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi –İnfertilite Kliniği
1992-1993
 • İnfertilite Kliniği Klinik Şef yardımcısı SSK Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi
 • SSK-AVSC eğitim programı eğiticisi ve koordinatörü
 • SB Güvenli Annelik Eğitim Programı Koordinatörü
 • SB Ulusal Aile Planlaması Rehberi Yayın Kurulu üyesi
1993-1995
 • Jinekoloji Kliniği Klinik Şef Yardımcısı – SSK Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi
1995-1998
 • İnfertilite Kliniği ve Aile Planlaması Klinik Şef Yardımcısı – SSK Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi
1998-1999
 • Endoskopik Cerrahi ve Aile Planlaması Klinik Şef Yardımcısı – SSK Ankara Etlik Doğumevi Kadın Hastalıkları Hastanesi
1999-2001
 • Gebe Poliklinikleri, Doğum Salonu ve Doğum Servisleri Klinik Şef Yardımcısı
2001-2002
 • Doğum Salonu ve Loğusa Servisleri Klinik Şefi
 • SSK Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Kalite Yönetim Temsilcisi
2002-2007
 • Endoskopik Cerrahi ve Aile Planlaması Klinik Şefi – SB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (Hastanenin Sağlık Bakanlığımıza bağlanması ve isim değişikliği)
 • Kalite Koordinatörü
2007-2010
 • TC Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları İnfertilite–Aile Planlaması Kliniği Klinik Şefi
 • TC Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi Kalite Koordinatörü
2010-2011
 • TC Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları İnfertilite-Aile Planlaması-Menopoz-Adolesan klinik Şefi
 • TC Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Kalite Kalite Koordinatörü
2012-2013
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reprodüktif Endokrinoloji klinikleri-IVF Kliniği eğitim görevlisi,
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörü
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışı Eğitim Koordinatörü
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanı
2013-2014
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reprodüktif Endokrinoloji klinikleri eğitim görevlisi
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışı Eğitim Koordinatörü
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Düşük Bakımı Rehber Kitap Bilim Komisyonu üyesi
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Maternal Near Miss Anne Ölümleri Bilim Komisyonu Üyesi
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Rahimiçi Araç Bilim Komisyonu Üyesi
 • SB Histerektomi İzleme Bilim kurulu üyesi
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanı
2014-2015 (Mart)
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Reprodüktif Endokrinoloji klinikleri eğitim görevlisi
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışı Eğitim Koordinatörü
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Düşük Bakımı Rehber Kitap Bilim Komisyonu üyesi
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Maternal Near-miss Anne Ölümleri Bilim Komisyonu Üyesi
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Near-miss Projesi Bilim Komisyonu Üyesi
 • SB Halk Sağlığı Kurumu Acil Obstetri Kursu eğitmeni
 • SB Histerektomi İzleme Bilim Kurulu üyesi
 • SB Sezaryen İzleme Bilim Kurulu üyesi
 • SB Halk Sağlığı Kurumu “Ebe Eğitimini Güçlendirme” Bilim Kurulu üyesi
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanı
 • SB Kamu Hastaneler Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Temsilcisi
2015-Mart-

2017-Temmuz

 • Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ABD başkanı,
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, 4. Sınıf eğitim koordinatörü ve Eğitim Komisyonu ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu üyesi
2017-Temmuz-Kasım
 • SB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi
 • Reprodüktif Endokrinoloji Kliniği Sorumlusu
2017- Kasım …
 • SB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi
 • Reprodüktif Endokrinoloji Kliniği Yardımcı Üreme Teknikleri,
 • Tüp Bebek, İnfertilite, , Adölesan Aile Planlaması, Menapoz) III. Jinekoloji Kliniği Öğretim Üyesi

IV- Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Projeler

1. Dünya Sağlık Örgütü-Arnavutluk Ulusal Aile Planlaması Eğitim Programı

2. Ürdün Postpartum Rahimiçi Araç Uygulama Programında Eğitici

3. SB Neonatal Ressüsitasyon Programı Eğiticisi

4. International Child Care (ICC) eğitim programı eğiticisi

5. Ulusal “İmplanon kabul edilebilirliği ve etkinliği “ araştırmasında görevli

6. Dünya Sağlık Örgütü “Progesteron içeren implantların rahimiçi araçlarla karşılaştırılması” çalışması, araştırmacı

7. Türkiye Üreme sağlığı Programı Hizmet Çerçevesi Raporu Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Teknik Çalışma Grubu katılımcısı

8. TC Sağlık Bakanlığı Üreme Sağlığı Programı güvenli annelik programı ulusal uzmanı

9. Gynuity Health Projects (ABD) ile birlikte yapılan multisentrik “ Medikal Abortus” çalışması, araştırmacı

10. Gynuity (Health Projects ABD) ile birlikte yapılan mutlisentrik “Postpartum Kanama” çalışmasında lokal proje koordinatörü

11. Gynuity Health Projects (ABD) ile birlikte yapılan multisentrik “Kadınların güvenli düşük seçeneklerinin arttırılması: Son adetinden bu yana 63 gün veya daha az süre geçmiş gebelerde 200 mg mifepristonun ardından, sublingual ve oral misoprostol uygulanması çok merkezli randomize çalışma” araştırmacı

12. Gynuity Health Projects “Postpartum Kanama Araştırmaları Danışma Kurulu” üyesi

13. FIGO “Güvenli Olmayan Koşullarda Gerçekleşen Düşüklerin Önlenmesi İnsiyatifi”  ülke temsilcisi

14. Gynuity Health Projects (ABD) ile yapılan multisentrik “Doğumun 3. Evresinin aktif yönetişiminde İV ve İM oksitosinin karşılaştırılması” çalışmasına araştırmacı

15. Gynuity Health Projects Araştırma Danışma Kurulu Üyesi

16. Gynuity Health Projects Data Güvenliği Komitesi Üyesi

17. Willows Üreme Sağlığı Projesi danışmanı

18. Willows-Gana Üreme Sağlığı Programı proje danışmanı

19. FIGO “Güvenli Olmayan Koşullarda Gerçekleşen Düşüklerin Önlenmesi İnsiyatifi” Kuzey Afrika Ortadoğu Bölgesi Proje Koordinatörü

 

V- Eğitim ve Sertifikasyon Programları

1988 AIDS: Confronting an epidemic- Salzburg Seminars-Avusturya

1989-1990 Fellow-İngiliz Hükümeti Bursu “Laser Cerrahisi ve Endoskopik Cerrahi”

1990 Eğitici Eğitimi (Çalışma Bakanlığı- AVSC-USAID programı çerçevesinde)

1991 MIS-Lojistik (Çalışma Bakanlığı-SEATS-USAID)

1992 Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite Geliştirme (Çalışma Bakanlığı SEATS-USAID)

1993 Aile Planlaması Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (Çalışma Bakanlığı- AVSC-USAID)

1994 Aile Planlaması Eğitimicisi (SB)

1998 Sürekli Kalite Geliştirme Çalışma Bakanlığı-TÜSSİDE

1999 Kalite Yönetim Sistemleri -ISO Sistemleri (TSE)

2000 Kalite Yönetim Sistemleri Tetkikçi Eğitimi (TSE)

2005 Neonatal Ressüsitasyon Eğitim Programı ve Eğiticilerin Eğitimi (Sağlık   Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü)

2011 Yardımcı Üreme Teknikleri Eğitimi Sertifikası

2014 Policy Advocacy for Total Market Approach for Family Planning Regional  Workshop for Eastern Europe and Central Asia (UNFPA-PATH)

2016 UNFPA Regional Training Course on Development and Implementation

of Clinical Guidelines in Sexual and Reproductive Health (Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı için Klinik Rehber Geliştirilmesi ve Uygulanması Bölgesel Eğitimi)

2016 Multi-sectoral Cooperation for Universal Access to Contraception

Regional Consultation of EECA Countries –UNFPA çalıştayı

2017 European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) ve UNFPA “Üreme Sağlığında uzmanlar” eğitimi

 

VI- Görevlendirmeler

1990-1992- Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon Programında (AVSC-USAID) eğitici Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon Programında (AVSC-USAID ulusal  minilaparotomi ile tüp ligasyonu eğitim programında eğitim koordinatörü

1992- Sağlık Bakanlığı Güvenli annelik programında eğitici

1992- Johns Hopkins –Sağlık Bakanlığı (JHPAIGO- Sağlık Bakanlığı) ile ortak yürütülen Ulusal Rehber ve el kitabında danışma kurulu

1992-  Dünya Sağlık Örgütü, Arnavutluk Aile Planlaması Programında danışman

1993-  Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon Programında (AVSC-USAID) proje koordinatörü

1995-  (Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon) AVSC-AID postpartum aile planlaması program danışmanı

1996- SEAT-Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen postpartum aile planlaması programında eğitmen

1999-2001- Engender Health (US-AID) tarafından yürütülen Ürdün postpartum rahimiçi araç uygulanması programında master eğitici

2002-  DSÖ (WHO-Reproductive Health Division) geçici danışmalık

2003-  TSE,  kalite yönetim sistemleri uzman tetkikçisi

2003-  AVSC danışman (Ürdün projesi)

2004-  Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Projesi Çerçeve doküman oluşturma danışma kurulu üyesi

2004-  Avrupa Birliği Türkiye Üreme Sağlığı Programı Güvenli Annelik Programı Ulusal Danışmanı

2005- 9. Avrupa Kontrasepsiyon Kongresi kongre düzenleme komitesi üyesi, lokal saymanı

2005- Üreme sağlığı ve Aile Planlaması Derneği genel sekreteri

2005- Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ankara Şubesi genel sekreteri

2008-Tük Jinekoloji ve Obstetri Derneği- FIGO (International Federation of Obstetricians and Gynaecologists) “Güvenli olmayan Düşüklerin Önlenmesi” Projesi Türkiye temsilcisi

2009-Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Delegesi

2009-2013 Ulusal Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Derneği Genel Sekreteri

2010-2012 Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi

2010-2015 Sağlık Bakanlığı Acil Obstetri Kursu Eğitmeni

2014  Düşük Bakım Yönetim Rehberi Danışma Kurulu üyesi

2014 Near-miss maternal morbidite bilimsel kurul ve çalışma grubu üyesi

2014 SB Etlik Zübeyde hanım Doğumevi Etik Kurul Başkanı

2015 Ebelik Hizmetleri Güçlendirme Modülü Danışma Kurulu üyesi

2015 Doğum Eylemi Yönetimi Bilim Komisyonu

2016 Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Eğiticisi

2016 Acil çalışanları için Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Eğiticisi

2016 Ulusal Anne Ölümleri Merkez Komisyonu üyesi

Sağlık Bakanlığı Primer Sezaryen Rapor Değerlendirme Komisyon Üyesi

2017  Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Eğitimi eğiticisi

Doğum Sonu Bakım Yönetim rehberi revizyonu bilimsel komisyon üyesi

Doğum Eylemi Yönetimi Bilim Komisyonu

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı EnstitüsüDoğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı Moderatörü

Türkiye Ulusal Sezaryen Klinik Kılavuzu bilim komisyonu üyesi

Ulusal Anne Ölümleri Merkez Komisyonu üyesi

2018   Ulusal Anne Ölümleri Merkez Komisyonu üyesi

 

VII- Dernek Üyelikleri

 • Avrupa Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği (ESC)
 • TJOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği Başkanı
 • Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Derneği
 • TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 • Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği
 • Pelvik ağrı ve Endometriyozis Derneği
 • Türk Alman Jinekoloji Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı

 

VIII- Yayın Kurulu Üyesi Olunan Dergiler

 • Toplum ve Sağlık Dergisi
 • Optimal Dergisi
 • Türk Tıp Dergisi

 

IX- Dergi Hakemlikleri

 • The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care
 • Asia-Pacific Journal of Public Health
 • Contraception
 • Human Reproduction Update
 • BMC Pregnancy and Childbirth
 • Dirim Dergisi
 • Journal of Reproductive Medicine
 • Gynecological Surgery
 • Saudi Medical Journal
 • Türkiye Klinikleri Kadın Doğum Dergisi
 • Toplum ve Sağlık Dergisi
 • Aile Hekimleri Dergisi

 

X- Mesleki Faaliyetler

 • Halen Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı
 • Ankara Jinekoloji Derneği Genel Sekreteri ( 2006-2008)
 • Avrupa Kontrasepsiyon Derneği Üyesi (2002-)
 • Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Derneği Genel Sekreteri (2006-2012)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ankara Delegesi (2008-2010)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi (2008-2010)
 • Ulusal Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Derneği Başkanı(halen)

 

Türkiye Üreme Sağlığı Programında alınan görevler:

1. Türkiye Üreme sağlığı Programı Hizmet Çerçevesi Raporu Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Teknik Çalışma Grubu katılımcısı

2. TC Sağlık Bakanlığı Üreme Sağlığı Programı güvenli annelik programı ulusal uzmanı

Postpartum Kanama ile ilgili çalışmalar:

1. Sağlık Bakanlığı Güvenli annelik programında eğitici

2. Gynuity (Health Projects ABD) ile birlikte yapılan mutlisentrik “Postpartum Kanama” çalışmasında lokal proje koordinatörü

3. Near-miss maternal morbidite bilimsel kurul ve çalışma grubu üyesi

4. Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Eğiticisi

5. Acil çalışanları için Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Eğiticisi