Doç.Dr. Ercan Yılmaz

Doç.Dr. Ercan Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğum Tarihi: 16/07/1979

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Kadın Hastalıkları ve Doğum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Normal spontan vajinal doğum ve sezaryenin anal sfinkter üzerine olan etkisinin manometrik yöntem ile değerlendirilmesi ve perine uzunluğu ile anal sfinkter hasarı derecesinin ilişkisi; Tez danışmanı: Prof Dr Tuncay Nas.

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr.Ar.Gör. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara 2002-2007
Uzm.Dr (Mecburi Hizmet) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağrı 2008-2009
Askerlik Hizmeti Samsun Asker Hastanesi 2009-2010
Yrd.Doç. Dr. İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Malatya 2010-halen

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 

Projelerde Yaptığı Görevler :-

 

İdari Görevler : –

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türk Jinekoloji ve Obsteri Derneği

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

Ödüller :

      A.Biri, E.Yılmaz, Ü.Korucuoğlu, G.Günaydın, N.Bozkurt, B.Tıraş, “ Umbilikal kord koilasyon indeksi ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi” 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi en iyi 4. poster ödülü.

E.Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Ödülü, 2006